Aromatherapie

Astrologie

Aura

Bovennatuurlijk

Chakra´s

Char

Conversations with God


HET LEVEN
Dit gedeelte gaat over hoe het leven is en kan zijn naar mijn mening, nadat ik inspiratie heb opgedaan uit diversen boeken en ervaringen

Wij zijn allen 1. We kunnen ophouden elkaar als afgescheiden te zien, want we zijn allen een deel van 1 ziel
Daarmee kunnen we dus ook alle geweld in de wereld stoppen, omdat je jezelf geen pijn wilt doen. Want wat je een ander aandoet doe je jezelf aan. Behandel dus iemand zoals je zelf behandeld wilt worden.

In het leven zijn 2 emoties, die van liefde en die van angst. De rest van de emoties is afgeleid van die 2. Met liefde als basis zit je altijd goed. Liefde voor je partner is in feite hetzelfde als die voor een ander, alleen met je partner komt er ook sex bij kijken. Maar de liefde is hetzelfde. Liefde=God=Allah=Alles dat is en alles dat niet is. En wij allemaal zijn daar een deel van.
Het leven heeft polariteiten, zoals koud en warm, licht en donker, liefde en angst. De reden daarvoor is dat als je het ene niet kent ook niet weet wat het andere is.

Er is genoeg, is ook een belangrijk gegeven. Dus er is ook genoeg voedsel of geld. Alleen het probleem is dat het "verkeerd" is verdeeld. Kijk maar naar voetballers of tennissers en de mensen in de derde wereld landen.

Goed en slecht bestaan alleen in onze wereld om die relatief is, maar in het absolute, het hiernamaals dus bestaat dat niet. Het IS gewoon, goed en slecht zijn geen vaste waarde, omdat wat ik goed vindt jij slecht kunt vinden.

IQ op niveau is leuk maar EQ is belangrijker. Denk en reageer vanuit je hart/gevoel/intuitie en niet met je hersens. Je 1e gevoel is het "juiste" gevoel, de gevoelens daarna zijn gevoed door het relativeren van je hersenen. V.B. Iemand die het heel moeilijk heeft vraagt aan jou 10 euro, vanuit je gevoel zal je het waarschijnlijk geven, maar als je erover gaat nadenken, dan denk je maar ik kan dat geld zelf ook gebruiken. Dat komt door de hersenen die je gevoel dan beinvloeden

Hemel en hel bestaan NIET als een plaats waar je terecht kan komen, maar zijn de uitkomsten van je gedachten. "Slechte" gedachte kunnen je een hele "slechte" ervaring geven zodat je je in de hel voelt. "Goede" gedachten kunnen je een hele "goede" ervaring geven zodat je je in de hemel voelt. Het is dus een ervaring die je zelf stuurt. V.B. Je komt in de gevangenis door "slechte" gedachten die "slechte" ervaringen veroorzaken, want het is: denken-doen-ervaring(uitkomst). Dan kan je je dus in de hel voelen.

Iedereen heeft een vrije wil om te doen en te laten wat hij of zij zelf wilt. Je wordt niet gestraft als je iets "verkeerds" doet, want alles is in perfectie geschapen, dus ook de "slechte" dingen. In alles zit een reden, van "slechte" dingen groei je ook. Toeval bestaat NIET!
Iedereen is perfect op zijn/haar manier na gelang zijn/haar bewustzijnsniveau.
Het leven is een scheppingsreis geen ontdekking, want in feite weet je alles maar ben je dat vergeten, opdat je het opnieuw kan herinneren, om het later weer te vergeten. Dat heet evolutie, het leven eindigt dus NOOIT. We zijn op aarde om te herinneren en te herscheppen wie je werkelijk bent.

Er bestaat geen dood, maar een overgang in een andere levensvorm. Voor de ziel is de dood een bevrijding, omdat het in het lichaam beperkt is, wat buiten het lichaam niet zo is. Als je denkt ik ben in Spanje, zul je moeten reizen, maar als vrije ziel is de gedachte genoeg om er te kunnen zijn.

Bij de slaap verlaat de ziel het lichaam om zich op te laden. Een baby slaapt veel omdat de ziel niet gewend is in een lichaam te zitten. Het is zijn vrijheid gewend. Dus laat hij zichzelf vaak op, nadat hij meer gewend is zal het lichaam minder vaak en lang slapen.

Je bent 3-delig: Ziel - Geest(verstand) dus niet het brein - Lichaam. Ziel = Metafysisch, Geest = Non - fysiek, Lichaam = fysiek.
Je bent niet je lichaam, maar je ziel en bent dus eigenlijk gast in het lichaam waarin je nu verkeert.

God oordeelt en veroordeeld niet, want God is onvoorwaardelijke liefde, die zijn perfecte schepping dus niet kan veroordelen. Anders zou het niet perfect zijn en zouden we geen vrije wil meer hebben.

Je maakt de hele dag keuzes in je leven, met alles wat je doet.
Probeer in een relatie niemand te veranderen, want dat is het einde van je relatie. Kinderen opvoeden doe je ook zonder leugens en sexuele taboes. Wees open en eerlijk!
Passie is de liefde het zijnde in daden om te zetten. Het veranderd concepten in ervaring. Passie is het vuur dat ons ertoe drijft uit te drukken wie we werkelijk zijn. Ontken passie nooit, want dat is hetzelfde als te ontkennen wie je bent en wie je werkelijk wilt zijn. Passie is de liefde te handelen. Handelen is het zijn dat wordt ervaren. Maar wat wordt er vaak geschapen als deel van het handelen? Verwachting, je leven te leven zonder verwachting, zonder de behoefte aan specifieke resultaten, is pas echt vrijheid.

Niets gebeurd in je leven zonder dat het eerst een gedachte is geweest. Gedachten werken als een magneet, trekken voor jou bepaalde effecten aan.

Er bestaan buitenaardse wezens, want te denken dat wij de enigste zijn in dit enorme universum is erg naief.

De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept, het lichaam ervaart. Wat je bedenkt, schep je. Wat je schept, ervaar je. Wat je ervaar bedenk je. De cirkel is rond!
Geen ene religie is de Ware religie, maar ze kiezen slechts een andere weg.
Hou eerst van jezelf voordat je een andere volledig lief kan hebben.
Reageer met liefde!

5 stappen naar vrede:
1) Erken dat enkele van je oude overtuigingen over God en het leven niet meer werken.
2) Erken dat je sommige dingen over God en over het leven niet begrijpt, en dat alles zal veranderen als je deze dingen wel begrijpt.
3) Beslis nu bereid te zijn een nieuw begrip van God en het leven aan het licht te brengen; een begrip dat onze planeet een volstrekt nieuwe manier van leven zou kunnen voortbrengen.
4) Beslis dapper genoeg te zijn om dit nieuwe begrip te onderzoeken en te bestuderen, en om je geloofssysteem ermee uit te breiden als je merkt dat het op 1 lijn ligt met jouw innerlijke waarheid en kennis.
5) Beslis je leven te leiden als demonstratie van je hoogste en meest verheven overtuigingen in plaats van als een ontkenning ervan.
Overtuigingen creëren alle vormen van gedrag.
Deel alles met je medemensen.

We kunnen het niet eens worden met elkaar over het onderwerp in ons gebruik van het woord God, Allah, Jehova, Brahman of een van de vele andere namen die wij gegeven hebben aan De Essentie en Het Wezen, Het Al en De Enige. We kunnen in overweging nemen dat er één woord voor God is, dat een betekenis heeft waar wij het allemaal wel over eens kunnen worden. Als dit woord wordt ingeruild voor het woord God, wordt alles opeens heel erg eenvoudig en duidelijk. Leven is hét woord in onze talen dat het dichtst in de buurt van de betekenis komt die sommigen van ons proberen uit te drukken als we het woord Allah, God, Brahman, Vishnu of Shiva gebruiken en waarvan wij hopen dat het een beschrijving of verpakking voor de Essentie van God is. In één woord: Het Leven is de essentie die God is. Het Leven is. Het leven is dat wat is. Het leven heeft geen gedaante, geen vorm, geen geslacht. Het Leven heeft geen kleur, geen geur, geen afmeting. Het Leven is ALLE gedaantes, alle vormen, alle kleuren, alle geuren en alle afmetingen. Het Leven is beide geslachten en ook alles wat onzijdig is. Het Leven is het Al, en het Alles, en het is het Onbestaande waaruit het Alles tevoorschijn komt. Er is niets wat het Leven creëert wat niet het Leven Zelf is. Alles wat je ziet, overal om je heen, is het Leven dat zicht uitdrukt. Het Leven is alles. Het Leven stroomt in, als en door alles. Jij bent het Leven dat zich uitdrukt. En het Leven is jou, dat zich als jou uitdrukt. Alle anderen zijn ook het Leven dat zich uitdrukt. Er is niemand, geen enkel levend wezen, die niet een uitdrukking van het Leven is. Zelfs degenen die je tot de laagsten onder ons rekent, zijn een uitdrukking van het Leven. De woorden God en het Leven zijn onderling verwisselbaar!!! Het Leven is een proces, God is een proces!!! De woorden God en verandering zijn ook onderling verwisselbaar!!!
Het Leven is een Veranderingsproces.
Niets in het Leven ‘verandert nooit’.

Gelukzaligheid is de hoogst mogelijke energievibratie. Dit is het paradijs. Dit is het nirvana. Dit is de hereniging met de Ene. Dit is het einde van de Cyclus. Het bovenkomen uit de Gelukzaligheid, het geboren worden dat dit voorbrengt, is de laagste mogelijke energievibratie. Dit is het Begin van de Cyclus. Deze Levenscyclus eindigt nooit. Als dat wel het geval was, zou het Leven zelf ophouden te bestaan. Maar dat kan niet gebeuren, omdat het Leven het niet toelaat. Het Leven wordt beheerst door drie basisprincipes: doelmatigheid, aanpasbaarheid en houdbaarheid. Het Leven functioneert doelmatig of – wanneer het bijna tot het punt van disfunctionaliteit weggekwijnd is – past zich aan en zodra het zich heeft aangepast, blijkt het houdbaar, duurzaam. Het Leven houdt zich altijd staande. Het Leven is eeuwig. Alle dingen in het Leven ondersteunen het Leven.

Onze grootste misvattingen over God zijn: 
1. God heeft dingen nodig. 2. God slaagt er niet altijd in de dingen te krijgen die Hij nodig heeft. 3. God heeft zich van ons afgescheiden, omdat wij Hem niet gegeven hebben wat Hij nodig heeft. 4. God eist nu dat wij Hem vanuit deze afgescheiden positie geven wat Hij nog steeds zo vreselijk hard nodig heeft. 5. God zal ons vernietigen als wij niet aan zijn eisen tegemoetkomen.

Onze grootste misvattingen over het Leven Zelf:
1. De mensen zijn van elkaar afgescheiden. 2. Er is niet genoeg van wat de mensen nodig hebben om gelukkig te zijn. 3. Om datgene waar niet genoeg van is te pakken te krijgen moeten de mensen onderling wedijveren. 4. Sommige mensen zijn beter dan andere. 5. Het is gepast dat mensen hun ernstige geschillen, die alle uit de overige misvattingen voortvloeien, door geweld en doodslag oplossen.
Wij denken dat we geterroriseerd worden door andere mensen, maar in werkelijkheid worden wij geterroriseerd door onze overtuigingen.